Krigsdöda i Finland 1914-1922
Krigsdöda i Finland 1914-1922 Suomeksi På Svenska In English

Databasen över krigsdöda 1914-22

Avattu 5.3.2002 ja päivitetty 19.5.2004
Sök person genom att klicka här >>

Välkommen att använda den databas Undersökningen om krigsdöda 1914-22 uppgjort. Databasen upptar f.n. uppgifter om mer än 35 000 krigsdöda, av vilka 97 % miste livet under 1918 års krig och dess efterspel. Detta är en förenklad version av undersökningens namndatabas. För forskningsändamål finns en fylligare namndatabas.

Databasen är ännu inte färdigställd

Det bör observeras att databasen ännu inte är fullständig, slutgiltig eller rättad i enskilda detaljer eftersom inmatningen av uppgifter som troligen fortgår till åtminstone slutet av år 2002. Undersökningen har emellertid valt att offentliggöra databasen redan i ofullständigt skick. Medan undersökningen ännu pågår är det möjligt att komplettera och rätta enskildheter i databasen. Efter att Undersökningen upphör år 2003 och därefter kompletteras inte längre uppgifterna i databasen. Uppgifterna om de krigsdöda offentliggörs på Riksarkivets webb-sidor eftersom Undersökningen avser att överlåta databasen till Riksarkivet då projektet slutfört sin uppgift. Projektet mottar skriftliga kompletteringar och korrigeringar per post eller e-post. Det är möjligt att använda rutan "Sänd Din respons". Undersökningsprojektet önskar även få kontakt med frivilliga medhjälpare som kan åta sig att gå igenom församlingarnas kommunionböcker.

Sökfunktionerna

Upplysningar om krigsdöda 1914-22 kan sökas på basen av släktnamn, förnamn, födelsetid, yrkesbeteckning, folkbokföringsort, bostadsort, dödsort och dödssätt. Uppgifterna om folkbokföringskommunerna baserar sig på församlingsindelningen medan uppgifterna om födelse-, bostads-, arresterings- och dödskommun följer den kommunala indelningen. Närmare direktiv om sökfunktionerna fås genom att klicka på den vidstående rutan: Anvisningar

Internetversionen

Internetversionen av Undersökningens om krigsdöda 1914-22 namndatabas publiceras som Riksarkivets service. Undersökningen ansvarar för innehållet i namndatabasen som är uppgjord på basen av Datasekretessnämndens beslut 25.1.1999 och 13.6.2001. För kontakter och förfrågningar rörande namndatabasens innehåll hänvisas till e-postaddressen: sotasurmat@vnk.vn.fi


Fotografierna föreställer avrättningar i Ingå i maj 1918


Krigsdöda i Finland 1914-1922 © 2001- Valtioneuvoston kanslia, Suomi Finland
Saavutettavuusseloste Respons: sotasurmat@vnk.vn.fi
Sivuilla kävijöitä: 1526286