Suomen sotasurmat 1914-1922
Suomen sotasurmat 1914-1922 Suomeksi På Svenska In English

Vuosina 1914-22 sotaoloissa surmansa saaneiden nimitiedosto

Avattu 5.3.2002 ja päivitetty 19.5.2004
Hae henkilöä klikkaamalla tästä >>

Nimitiedoston luotettavuus

Vuosina 1914-22 Suomessa ei ollut viranomaisia tai tahoja, jotka olisivat keskitetyllä tavalla koonneet ja dokumentoineet tietoja sotaoloissa surmansa saaneista. Luodakseen mahdollisimman tarkan kuvan näistä menehtyneistä, sotasurmaprojekti joutuu rekonstruoimaan sotasurmatapauksia yhdistämällä eri lähteiden tietoja. Tämä on mahdollista, sillä arkistoissa on säilynyt useita laajoja henkilöluetteloja sotaoloissa surmansa saaneista henkilöluetteloita ja runsaasti muutakin aiheeseen liittyvää materiaalia.

Vaikka arkistojen surmatiedot yleisesti ottaen ovat tasoltaan hyviä tai melko hyviä, on arkistoaineistoissa myös aukkoja, puutteita ja huonolaatuisia tietoja. Ne aiheuttavat epävarmuutta eräissä surmatapauksissa. Sotasurmaprojektin nimitiedostossa esiintyy seuraavia ongelmaryhmiä:

  • Elossa olevat. Seurakuntien kirkkoherrat ovat tietämättään merkinneet Papiston tilastoon sekä seurakuntien kuolleiden ja haudattujen luetteloihin sotasurmiksi eräitä elossa olleita kadonneita henkilöitä. Myös SDP:n tilastossa esiintyy vastaavia tapauksia. Sotasurmaprojekti on löytänyt surmatapauksista kertovista lähteistä 381 todellisuudessa sotaoloista elossa selvinnyttä henkilöä.
  • Epävarmat sotasurmatapaukset. Osa nimitiedostoon viedyistä surmatapauksista on alkuperäisasiakirjojen merkintöjen mukaan epäselviä nimenomaan sotasurmatapauksina (mm. kadonneet, karanneet, yksittäisten ampumisvälikohtauksien kuolinuhrit). Tiedot kuolinolosuhteista ovat niin puutteellisia, ettei ole täydellä varmuudella mahdollista päätellä, ovatko ko. henkilöt saaneet surmansa sodankäynnin yhteydessä. Tällaisia epävarmoja tapauksia on kertynyt 2 197.
  • Yhdistämättömät. SDP:n tilaston tallennuksen yhteydessä on löytynyt yhteensä 205 tapausta, joita ei ole ollut mahdollista yhdistää varmuudella jo nimitiedostossa oleviin henkilöihin, vaikka on ollut epäilys siitä, että ko. henkilön tiedot on jo viety nimitiedostoon PT:n, SRK:n tai toisen paikkakunnan SDP:n tilaston tietoja tallennettaessa. Eräissä tapauksissa yhden ainoan henkilön epäillään esiintyvän nimitiedostossa kahteen tai useampaan kertaan. Mahdollisesti yhdistämättömiä henkilöitä löytyi SDP:n tilaston lisäksi etupäässä VL:n luetteloiden tietojen tallennuksen yhteydessä, sillä SDP:n tilaston ja VL:n luetteloiden nimi- ja henkilötietojen tarkkuus ja oikeellisuus eivät yllä PT:n ja SRK:n selvästi laadukkaampien tietojen tasolle. Tosin vähäinen määrä tapauksista on seurausta myös PT:n tai SRK:n ristiriitaisista, epäselvistä tai epämääräisistä tiedoista.
  • Muut kahdentumat. Nimitiedostossa on myös jonkin verran muita kahdentumia. PT:n tallennuksen yhteydessä löydettiin 30 henkilöltä yhtenevät tai samankaltaiset tiedot jonkun toisen surmansa saaneen kanssa. Näistä on 19 poistettu nimitiedostosta selvinä kahdentumina. Seurakuntien kuolleiden ja haudattujen luetteloiden tietoja tallennettaessa huomattiin 13 epäselvää tapausta. Näistä kuusi on todettu samaksi henkilöksi. SDP:n tilastostakin on kulkeutunut kantaan jonkin verran kahdentumia, koska SDP:n tilastossa on sekä väännettyjä nimimuotoja että melko runsaasti vaillinaisia taustatietoja. Sama henkilö on täten voitu merkitä saman kunnan nimikaavakkeeseen kahteen kertaan tai myös toisen kunnan henkilökaavakkeeseen vaihtelevin nimi- ja taustatiedoin.
  • Nimettömät. Tiedostossa on 586 etunimetöntä, 6 sukunimetöntä ja 24 kokonaan nimetöntä sotasurmatapausta. SDP:n tilaston Helsingin kaupungin ja Helsingin maalaiskunnan henkilölomakkeista puuttuu noin tuhannen henkilön kohdalla etunimi. Näistä tapauksista on sotasurmaprojekti täydentänyt suurimman osan, koska puuttuvat etunimet on muiden tietojen perusteella pystytty selvittämään.


Suomen sotasurmat 1914-1922 © 2001- Valtioneuvoston kanslia, Suomi Finland
Saavutettavuusseloste palaute: kirjaamo@arkisto.fi