Suomen sotasurmat 1914-1922
Suomen sotasurmat 1914-1922 Suomeksi På Svenska In English

Vuosina 1914-22 sotaoloissa surmansa saaneiden nimitiedosto

Avattu 5.3.2002 ja päivitetty 19.5.2004
Hae henkilöä klikkaamalla tästä >>

SUOMEN EVANKELIS-LUTERILAINEN KIRKKO 22.1.1999

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 3/1999

SUOMEN SOTASURMIA VUOSINA 1914-1922 KOSKEVA TUTKIMUSHANKE

Kirkkohallitus on yleiskirjeessään nro 25/1998 alustavasti informoinut seurakuntia otsikossa mainitusta asiasta Jota koskevan selvityksen Valtioneuvosto on käynnis- tänyt. Kirkkohallituksen tiedossa on, että tutkimushankkeen toimisto tulee aloitta- maan selvitykseen liittyvän tietojenluovutuspyynnön postittamisen kirkkoherranvi- rastoille viikolla 4.

Tutkimuksessa selvitetään Suomessa tapahtuneita ja Suomea koskettaneita sotilaallisia kriisejä vuosien 1914 ja 1922 välillä. Aihe kattaa mm. Saksan ja Venäjän armeijoissa taistelleet sodassa menehtyneet suomalaiset, Suomessa kaatuneet saksalaiset, ruotsalaiset ja venäläiset, vuoden 1918 kansalaissodan uhrit molempien sotivien osapuolten osalta ja Venäjällä sekä Virossa eri yhteyksissä menehtyneet suomalaiset. Tutkimuksen keskeistä aineistoa ovat mm. seurakuntien arkistoissa olevat kuolleiden ja haudattujen luettelot.

Kirkkohallitus on selvittänyt luetteloiden sisältämien kuolinsyytietojen luovutuspe- rusteita. Selvityksessä on todettu, että viimeistään vuonna 1925 kuolleiden henkilöiden kuolinsyytietojen luovuttamiseen kyseessä olevaan tarkoitukseen ei ole estettä.

Hankkeella on huomattava palveluarvo. Tarkasteltavana olevana ajankohtana tapahtuneisiin ihmishenkien menetyksiin liittyy monenlaista selvittämätöntä. Tutkimusprojekti paikkaa tutkimukseen jääviä aukkoja ja purkaa omalta osaltaan niiden aiheuttamia kansallisia traumoja. Samalla voidaan erilaisia spekulaatioita uhrien määrästä ja laadusta poistaa.

Kirkkohallitus pitää tärkeänä, että seurakunnat antaisivat oman panoksensa yhteisen isänmaamme lähihistorian tutkimukseen ja suosittelee lämpimästi, että seurakunnat suhtautuisivat myönteisesti kirkkoherranvirastoille ja keskusrekistereil- le lähiaikoina saapuvaan tietojenluovutuspyyntöön.

KIRKKOHALLITUS
Risto Junttila Erkki Huhta


Suomen sotasurmat 1914-1922 © 2001- Valtioneuvoston kanslia, Suomi Finland
palaute: kirjaamo@arkisto.fi